“Απλοποίηση” της ελληνικής γραφής;

O κύπριος ευρωβουλευτής Μ. Ματσάκης

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.

Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως “τροφή για σκέψη” τα εξής:1. Να καταργηθούν τα γράμματα “η” και “υ” και να αντικατασταθούν από το γράμμα “ι”.

2. Να καταργηθεί το γράμμα “ω” και να αντικατασταθεί από το γράμμα “ο”.

3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής: “αι”—> “ε”, “ει”—>”ι”, “οι—>ι”, “υι”—>ι”, “αυ”—>”αβ”, “ευ”—>”εβ”

4. Να καταργηθεί η χρήση του “γγ” και να αντικατασταθεί από το “γκ”.

5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα “ς” και να αντικατασταθεί από το γράμμα “σ”.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το “ου”).

Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής “καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας”.

http://www.skai.gr/master_story.php?id=79019

13 Responses to ““Απλοποίηση” της ελληνικής γραφής;”

 1. Για άλλη μια φορά το “πρακτικό πνεύμα” έρχεται να ισοπεδώσει τον πολιτισμό.
  Το πράγμα καθίσταται πιο επικίνδυνο, καθ’ όσον, όταν προβάλλεται ως σοβαρή πρόταση στην Κύπρο, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ευθεία επίθεση στην κοινή πολιτισμική πορεία Ελλαδιτών και Κυπρίων με ολέθριες επιπτώσεις, αν γίνει αποδεκτή.
  Ειλικρινά, ελπίζω ο κ. Ματσάκης να προσπαθεί να ανεβάσει της μετοχές του στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας και τίποτε παραπάνω…

 2. Dimitris D says:

  Συμφωνώ απόλυτα με τον Θεόδωρο και ελπίζω το προαναφερθέν να είναι μόνο ένα πολιτικό παιχνίδι σκοπιμότητας. Μεγάλωσα με την υπεραπλουστευμένη δημοτική και νιώθω ότι ο Ελληνικός Γλωσσικός πλούτος συνεχώς μειώνεται! Δε συμφωνώ με την περαιτέρω απλούστευση – πιστεύω μάλιστα ότι και το πολυτονικό σύστημα είναι ασυγκρίτως καλύτερο από το μονοτονικό.
  Οι σύγχρονες κοινωνίες τείνουν να τα ισοπεδώνουν όλα στο όνομα της ‘πρακτικότητας’ – η ομορφιά όμως ποτέ δε βρίσκεται στα “εύκολα”

 3. Θέστωρ says:

  Κρῖμα! Μύριες φορὲς κρῖμα! Πόσο ἐπιφανειακὴ ἀντιμετώπιση τῆς μητέρας ὅλων τῶν γλωσσῶν, ἀπὸ τυχάρπαστους, ἐπιδειξιομανεῖς “ὑπερπατριῶτες”, ποὺ ὑφαρπάζουν τὴν ψῆφο τῶν ἀγνῶν ψηφοφόρων! Γιὰ φανταστεῖτε τί χάος θὰ ἐπικρατήσει μ’ αὐτὲς τὶς… πρακτικὲς ἀλλαγὲς σὲ ὁποιαδήποτε πρόταση: π.χ. α) τὸ ὅποιο καὶ τὸ ὄπιο. “Ποιό ὄπιο προτιμᾶτε; Ὅποιο ὄπιο!” β) “ὅμως ὁ ὤμος μου πονοῦσε…” Γιὰ φανταστεῖτε τὴ λέξη “ποίηση” μόνο μὲ γιώτα… “πίισι” Τὴ λέξη “ποιητικῆς” μὲ γιώτα καὶ δίχως τελικὸ σίγμα: “πιιτικίσ”(!!!) Γιὰ νὰ συνέλθουμε λίγο. Δὲν εἶναι θέμα ὀμορφιᾶς. Ἡ γλῶσσα μας δὲν δύναται νὰ ὑφίσταται περαιτέρω πλέον, ἂν υἱοθετηθοῦν οἱ προτεινόμενες Ματσάκειες ἀλλαγές. Τελείωσε. Στὸν ἑπόμενο Καρνάβαλο τῶν Πατρῶν θὰ παρελάσει καὶ ἡ λάρναξ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (αἰωνία της ἡ μνήμη), ὅπως εἶχαν παρουσιάσει τὴν κηδεία τοῦ γερμανικοὺ μάρκου οἱ Γερμανοί.
  Παραθέτω ἕνα ποίημα, γιὰ νὰ ὑμνήσω αὐτὸ ποὺ κάτι σὰν τὸν Ματσάκη ὕβρισαν:

  Ἀπὸ τοῦ πλοίου

  Ἐνῶ τὸ γλαυκὸν τῆς θαλάσσης νερὸν
  ἡ ναῦς εἰς ἀφρὸν κυλινδεῖ χιονώδη
  καὶ κλίνει κομψῶς ὑπὸ πνεῦμ᾿ ἐλαφρόν,
  ἀφήνουσα ἦχον γλυκὺν καὶ θρηνώδη,

  τὸ στῆθος μου σκάπτει ὀξεῖα ἀλγηδών,
  καθόσον τὴν γῆν τοῦ χρυσοῦ μου ὀνείρου
  μακρὰν σβεννυμένην ὁρῶ βαθμηδὸν
  ὡς νέφος ἐντὸς θολουμένου ἀπείρου.

  Ἐνῶ κῦμα ξένον τὴν τρόπιν κυκλοῖ,
  ὁ νοῦς μου πετᾶ πρὸς τὸ πλάσμα τὸ φίλον,
  θερμῶς τὰ στενάζοντα χείλη φιλεῖ,
  τὸ θλίβει εἰς κόλπους πτερύγων ἀΰλων.

  Ὤ Ἕσπερε, ὅστις κοσμεῖς φαεινῶς
  ὠχρᾶς ἀμφιλύκης ἐράσμια κάλλη,
  ὑψοῦται πρὸς σὲ ὀφθαλμὸς γαλανός,
  εἰς χάριεν βλέφαρον δάκρυον θάλλει;

  Ὤ σύ, τῶν παλμῶν μου ἠχὼ θελκτική,
  ὤ πλάσμα εἰς οὗ τὴν οὐράνιον φύσιν
  συνύφανα πᾶν ὄνειρόν μου γλυκὺ
  καὶ πάντα πρὸς τ᾿ ἄγνωστον πόθον καὶ πτῆσιν,

  διΐπταται ἆρα ὁ νοῦς σου ταχὺς
  ποθῶν τὸ πετῶν τανυπτέρυγον σκάφος
  ἐφ᾿ οὗ ἀποπλέω μετ᾿ ἄλγους ψυχῆς,
  διότ᾿ ὑγρὸς χαίνει ἐν μέσῳ μας τάφος;

  Ἀριστομένης Προβελέγγιος (1851-1936)
  [Λεξιλόγιο:
  γλαυκός=γαλάζιος
  κυλινδῶ=κυλῶ
  ἀλγηδών=πόνος σώματος ἢ ψυχῆς
  τρόπις=καρίνα
  ἀμφιλύκη=λυκαυγὲς καὶ λυκόφως
  ἐράσμιος=ἀξιαγάπητος
  χαρίεις, -εσσα, -εν=χαριτωμένος
  θάλλω=ἀνθίζω
  τανυπτέρυγον=μὲ τεντωμένα πτερύγια
  χαίνω=εἶμαι ἀνοιχτός]

 4. Πατριώτης says:

  Αυτές οι προτάσεις γίνονται κατά καιρούς από ανθρώπους που ίσως δεν είναι κακοπροαίρετοι, αλλά απλώς δεν καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις των απλουστεύσεων αυτών. Κίνητρο είναι η κακώς εννοουμένη “χρηστικότητα” της γλώσσας, η οποία έχει κίνητρο την γενική χρησιμοθηρία, μία νοοτροπία που αποβλέπει στο πεζό ώφελος, το υλικό. Υπήρξαν (υπάρχουν; ) και προτάσεις να καταργηθεί ολότελα το ελληνικό αλφάβητο και ν’ αντικατασταθεί με το λατινικό, να γράφουμε δηλαδή greeklish, όπως οι Τούρκοι, από Κεμάλ και μετά, …. turklish! :-) Λες κι επειδή άλλαξαν γραφή, έπαψαν να είναι Τούρκοι!

 5. Για την πρόταση του ευρωβουλευτή, λάβαμε και το εξής Δελτίο Τύπου του Γλωσσικού Ομίλου Βόλου για την προστασία της Ελληνικής Γλώσσας

  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  ΕΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 175
  374 00 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
  ΤΗΛ.: 2428069010
  ΤΗΛ/ΤΥΠΟΝ: 2428069009
  ΗΛ. ΔΝΣΗ: saggelop@otenet.gr

  ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

  Ανεξήγητος μανία των ταγών του έθνους μας κατά της ελληνικής γλώσσας.
  Για την ελληνική γλώσσα, στις μέρες μας, ταιριάζει απόλυτα το «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται».
  Μετά τον αρχικό ακρωτηριασμό της γλώσσας μας από το ελληνικό κράτος, με την επιβολή, εν μία νυκτί, του μονοτονικού συστήματος γραφής, έρχονται σταδιακώς κάποιοι εκπρόσωποί μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, να επεκτείνουν την ύβρι κατά της βασίλισσας των γλωσσών.
  Να σας θυμίσω τον ευρωβουλευτή μας τον κ. Ακρίβο που πριν μερικά χρόνια, από του βήματος της ευρωβουλής, προτίμησε να χρησιμοποιήσει την αγγλική διότι θεώρησε πως σ΄αυτήν θα διατύπωνε ορθότερα τις σκέψεις του προς τους συνέδρους. Να συνεχίσω με την κοινοτική μας επίτροπο κ . Άννα Διαμαντοπούλου που πρότεινε την καθιέρωση της αγγλικής ως επισήμου γλώσσας μας!
  Αρωγός στις προσπάθειες κατακρεουργήσεως της ελληνικής γλώσσας έρχεται προσφάτως να προστεθεί ο κύπριος ευρωβουλευτής κ. Μάριος Ματσάκης, ο οποίος ζητά από τον Υπουργό Παιδείας της πολύπαθης νήσου μας να καταργηθούν οι δίφθογγοι , κάποιοι συνδυασμοί γραμμάτων, το τελικό ς καθώς και τα ομόηχα φωνήεντα να συμπτυχθούν σε ένα κατά περίπτωση.
  Όλα αυτά, ισχυρίζεται , χάριν μιας τάσεως ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ε.Ε. και την διευκόλυνση στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και φυσικά τον «εκμοντερνισμό» μας !
  Δεν μας εξηγεί όμως γιατί, χάριν αυτής της ενωτικής πορείας, δεν καταργούνται οι δίφθογγοι και οι συνδυασμοί γραμμάτων των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών; Γιατί δεν καταργούνται τα «άχρηστα» σύμβολα πάνω από τα σύμφωνα της γαλλικής και ισπανικής; Γιατί δεν καταργούνται οι τελείες πάνω από το αγγλικό i ή το γερμανικό Ü ; Γιατί οι ευρωπαίοι δεν καταργούν το ελληνικό ύψιλον(y) που μάλιστα όταν δασείνεται του προθέτουν αντί της δασείας το h;
  Όσον αφορά τους Η/Υ , θα έπρεπε να ενημερωθεί ο κ. Ματσάκης για το πρόγραμμα «ΑΙΣΩΠΟΣ» της φημισμένης εταιρείας ηλεκτρονικών Apple , που όχι μόνο δεν απλουστεύει την νεοελληνική, αλλά κάνει χρήση της πολύπλοκης αρχαιοελληνικής γλώσσας για τις ανάγκες λειτουργίας υπολογιστών μελλοντικής γενιάς . Η κορυφαία δε, εταιρεία υπολογιστών Microsoft, στα τελευταία της λειτουργικά προγράμματα, ὀχι μόνον δεν «εκμοντέρνισε» αλλά αντιθέτως συμπεριέλαβε την παραδοσιακή πολυτονική μορφή γραφής της ελληνικής γλώσσας.
  Αναφερόμενος στους εντός της ελλαδικής περιφέρειας πολιτικούς, τους προτρέπω να βρουν το σθένος να εφαρμόσουν το νόμο περί ελληνοποιήσεως των επιγραφών στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις και ν΄αφήσουν τους δήθεν μοντερνισμούς και την ξενολαγνεία.
  Είναι απορίας άξιον , όσο κι αν αφήσουμε την φαντασία μας να λειτουργήσει , δεν θα βρούμε απάντηση ποια είναι τα ελατήρια που ωθούν τους εθνικούς μας ταγούς, ποιά συμφέροντα και ποίων επιταγές εξυπηρετούν και γίνονται εισηγητές εθνικών μας καταστροφών !
  Το βέβαιον είναι πως, αν ο λαός είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από τους ίδιους για τις προθέσεις τους, αντί των κοινοβουλευτικών εδράνων θα τους είχε οδηγήσει σπίτι τους.

  Νέα Αγχίαλος 19/4/2008
  Αγγελόπουλος Σπύρος
  πρόεδρος Γλωσσικού Ομίλου Βόλου

 6. Θέστωρ says:

  Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα μὲ μερικὰ ἐλάχιστα (γιὰ τὸ εὖρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας) παραδείγματα τῆς… εὐφυοῦς (εφιούσ) πρότασης, τοῦ ἐξαιρετικοῦ αὐτοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Μπορεῖτε νὰ καλύψετε, ἂν θέλετε τὴ δεξιά πλευρὰ τῆς σημερινῆς γραφῆς τῶν λέξεων καὶ νὰ θαυμάσετε ἀπρόσκοπτα τὴ νέα (μελλοντική;) μορφὴ τῆς γλώσσας μας. Ἂν καταλάβετε ἔστω καὶ τὶς μισές λέξεις, δικαιοῦσθε εὔφημον μνείαν!
  Κι αὐτὸ συμβαίνει στὰ μικρὰ γράμματα. Ἂν προσπαθήσετε νὰ γράψετε κεφαλαῖα ποὺ δὲν ἔχουν τόνους χωρὶς ὀρθογραφία, τότε ξεχάστε τὴ συνεννόηση.

  αιδία ~> ἀηδία
  εδίο ~> αἰδοῖο
  αιδόσ ~> ἀοιδός
  εδόσ ~> αἰδώς
  εδό ~> ἐδῶ
  αφτί ~> αὐτί ἢ ἀφτί
  αφτί ~> αὐτή
  αφτί ~> αὐτοί
  αφτοφιίσ ~> αὐτοφυής
  γί ~> γῆ
  γί ~> γιοί
  ενό ~> αἰνῶ
  ενό ~> ἐνῶ
  εβαγκέλιο ~> εὐαγγέλιο
  εβιδίσ ~> εὐειδής
  έβιχα ~> εὔηχα
  έβιχα ~> ἔβηχα
  εγκράματοσ ~> ἐγγράμματος
  έγκιοσ ~> ἔγγειος
  έγκιοσ ~> ἔγκυος
  εγκιιτικί ~> ἐγγυητική
  έγκλισι ~> ἔγκληση
  έγκλισι ~> ἔγκλιση
  έναβσμα ~> ἔναυσμα
  ενέσιμοσ ~> αἰνέσιμος (=ἐπαινετός)
  ενέσιμοσ ~> ἐνέσιμος (=μὲ ἔνεση)
  ενέσιμοσ ~> ἐναίσιμος (=κατάλληλος)
  εονιότισ ~> αἰωνιότης
  ερετικόσ ~> ἐρετικός (=κωπηλατικός)
  ερετικόσ ~> αἱρετικός
  έτεροσ ~> ἕτερος
  ετέροσ ~> ἑταῖρος
  ετεροφιλόφιλοσ ~> ἑτεροφυλόφιλος
  εφβουλία ~> εὐβουλία
  εφθίαβλοσ ~> εὐθύαυλος
  εφιία ~> εὐφυΐα
  έφιμοσ ~> εὔφημος
  εφίμεροσ ~> ἐφήμερος
  εφορία ~> εὐφορία
  εφορία ~> ἐφορία
  εφροσίνι ~> εὐφροσύνη
  εφσινίδιτι ~> εὐσυνείδητη
  θίρα ~> θήρα
  θίρα ~> θύρα
  ιγιίσ ~> ὑγιής
  ι ιγιινί ~> ἡ ὑγιεινή
  ι γίινι ~> οἱ γήινοι
  ίδι ~> εἴδη
  ίδι ~> ἤδη
  ικιοπίισι ~> οἰκειοποίηση
  ινοπιία ~> οἰνοποιία
  ι λίθι ~> ἡ λήθη
  ι λίθι ~> οἱ λίθοι
  ιλίθιι ~> ἠλίθιοι
  ιλιόλουτρο ~> ἡλιόλουτρο
  ιλιόλουτρο ~> ἰλυόλουτρο
  ιλίσ ~> ἰλύς
  ίλισ ~> ὕλης
  ίμεροσ ~> ἥμερος
  ίμεροσ ~> ἵμερος
  ινόδισ ~> ἰνώδης
  ινίο ~> ἰνίο
  ινίο ~> ἡνίο
  ιονί ~> οἰονεί
  ιονί ~> οἰωνοί
  ιόσ ~> ἰός
  ιόσ ~> υἱός
  ιποτροφία ~> ἱπποτροφία
  ιποτροφία ~> ὑποτροφία
  ιπονομί ~> ἱππονομή
  ιπόνομι ~> ὑπόνομοι
  ισιγιτικί ~> εἰσηγητική
  κενόσ ~> καινός
  κενόσ ~> κενός
  κλίμα ~> κλῖμα
  κλίμα ~> κλῆμα
  κόμα ~> κόμμα
  κόμα ~> κῶμα
  λίρα ~> λίρα
  λίρα ~> λύρα
  λίπι ~> λύπη
  λίπι ~> λίπη
  λίπι ~> λείπει
  μισό, μισί ~> μισῶ, μισεῖ
  μισό, μισί ~> μισό, μισή
  ίισι ~> οἴηση
  μίισι ~> μύηση
  νότα ~> νότα (ἡ)
  νότα ~> νῶτα (τά)
  νιν κε αί ~> νῦν καὶ ἀεί
  οδίνεσ ~> ὀδύνες
  οδίνεσ ~> ὠδίνες
  οδικόσ ~> ὁδικός
  οδικόσ ~> ὠδικός
  όμοσ ~> ὅμως
  όμοσ ~> ὦμος
  οοιδίσ ~> ὠοειδής
  οοζοοτόκοσ ~> ὠοζωοτόκος
  οκνιρόσ ~> ὀκνηρός
  οκίπουσ ~> ὠκύπους
  οπίο ~> ὁποῖο
  όπιο ~> ὅποιο
  όπιο ~> ὄπιο
  ορέον ~> ὡραίων
  όρεον ~> ὄρεων
  όρι ~> ὅροι
  όρι ~> ὄρη
  οσ ~> ὃς
  οσ ~> ὡς (=σάν)
  οσ ~> ὣς (=ἕως)
  οσφιονοτιέοσ ~> ὀσφυονωτιαῖος
  πιο ~> πιό
  πιο ~> ποιό
  πιιτικίσ ~> ποιητικῆς
  πολίσ ~> πολύς
  πολίσ ~> πολλῆς
  πόλισ ~> πόλεις
  προιονίζο ~> προοιωνίζω
  πριονίζο ~> πριονίζω
  προοθό ~> προωθῶ
  σίζεφξι ~> σύζευξη
  σίκο ~> σύκο
  σίκο ~> σήκω
  σινίχισι ~> συνήχηση
  σινιφένο ~> συνυφαίνω
  στίχοσ ~> στίχος
  στίχοσ ~> στοῖχος
  σίσ ~> σής (ὁ) = σκόρος
  σίσ ~> σῦς (ὁ) = χοῖρος
  σίσ ~> σεῖς
  τίχοσ ~> τεῖχος
  τίχοσ ~> τοῖχος
  φιλί ~> φιλί
  φιλί ~> φυλή
  φίλο ~> φίλο (αἰτ.)
  φίλο ~> φύλλο
  φίλο ~> φύλο
  φιτό ~> φοιτῶ
  φιτό ~> φυτό
  χίρα ~> χήρα
  χίρα ~> χείρα
  χίροσ ~> χῆρος
  χίροσ ~> χοῖρος
  χρίσι ~> χρήση
  χρισί ~> χρυσή
  χρισιμοπιό ~> χρησιμοποιῶ

 7. Πατριώτης says:

  >Γιατί δεν καταργούνται οι τελείες πάνω από το αγγλικό i ή το γερμανικό Ü<

  Τα είχαν καταργήσει για ένα διάστημα οι Γερμανοί και τα επανέφεραν. Ρώτησα σχετικά έναν Γερμανό φίλο και μου απάντησε ότι «δεν καταργείς τόσο εύκολα ό,τι έφτιαξαν οι αιώνες!».

 8. Argeadis says:

  Συντομο, αν και αργοπορημενο σχολιο και μια μεταφορα απο τη βιολογια:
  Οι οργανισμοι, οπως π.χ. ο ανθρωπινος, ειναι προιοντα εξελιξης δισεκατομυριων ετων. Οι γενετικες πληροφοριες που κωδικοποιουν πρωτεινες, και αλλα μυνηματοφορα μορια συνιστουν περιπου 2-5% των πληροφοριων αυτων στο γονιδιωμα του που αποτελειται απο 3 εν σειρα -και οχι σειριακα1!! οπως διαβασα χθες σε υποτιθεται σοβαρη εφημεριδα- δισεκατομυρια χημικες μοναδες που ονομαζονται πυρηνιδια. Το υπολοιπο 95% οι βιολογοι το ονομαζαν ως τωρα “σκουπιδια” ειτε απο επαρση νομιζοντας οτι εχουμε εξηγησει τα παντα ειτε απο Σωκρατικη μεν σαρκαστικη δε αυτογνωσια. Φυσικα, μονο “σκουπιδια”δεν ειναι αφου οι ενδειξεις λεγουν οτι πολλες περιοχες του γονιδιακου μας υλικου που ανηκει στο 95% ενεχονται σε ρυθμιση χαρακτηριστικων που μας διαφοροποιουν απο αλλα συγγενη οντα στην βιολογικη κλιμακα. Διχως αυτες τις περιοχες δεν θα ειμασταν ανθρωποι αλλα…βακτηριδια που περνουν μια χαρα με κατα μεσο ορο 1 εκατομυριο πυρηνιδια.
  Ετσι και η Προκρουστεια προταση του Ματσακη τωρα και αν δεν κανω λαθος του Γληνου παλαιοτερα εχουν μονο πολιτικο στοχο αλλα και αποτελεσμα αν ποτε εφαρμοστουν. Τη περαιτερω ενισχυση της αδυναμιας των νεωτερων Ελληνων να χρησιμοποιουν τη γλωσσα τους επαρκως και την βαθμιαια αντικατασταση της, ανεπαισθητως που ελεγε και ο Αλεξανδρινος μας ποιητης, με “ανωτερη γλωσσα” π.χ την Αγγλικη, οπως προσπαθησε να μας πεισει η κ. Διαμαντοπουλου, η οποια -αχ! μουρχονται δακρυα στα ματια- ελεγε οτι θα πρεπει να σκεφτομαστε αγγλικα και να κλαιμε -την μοιρα μας μαλλον-Ελληνικα.
  Αυτο το εθνικο φαντασιακο μου δεν μ’αφηνει!
  Προσοχη! Ο νεοταξισμος βλαπτει την”(εθνικη) υγεια.

 9. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ «ΠΡΙΟΝΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ

  Ἀπό τὸν ΚΩΝ. ΒΡΑΧΝΙΑ
  Ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Γλωσσικοῦ Ὁμίλου Βόλου

  Ἡ έποχή μας δικαίως θὰ χαρακτηρισθῆ ὡς έποχή τῆς ἐκποιήσεως τῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ ἄκρατου λαϊκισμοῦ. Κάποιοι, πού τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ λαός ἀξιώματα γιὰ νὰ «φυλάττουν Θερμοπύλες», χρησιμοποιοῦν τὰ κάστρα τῆς ἐξουσίας, γιὰ νὰ ροκανίζουν τὶς διαχρονικές ἀξίες καὶ νὰ συστέλλουν τὶς κατακτήσεις τοῦ λαοῦ μας. Οἱ … προοδευτικοί αὐτοί «βλαστοί» θέλουν νὰ κάνουν, τάχα, «προοδευτικές» μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ στὴν οὐσία ἀπορρυθμίζουν βασικούς ἄξονες τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους καὶ ἀποσαθρώνουν τοὺς ἀκρογωνιαίους του λίθους. Εἶναι οἱ μὴ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι, ποὺ γιὰ νὰ φανοῦν κι αὐτοί στὸ ξέφωτο τῆς κοινωνικῆς κονίστρας γκρεμίζουν «μεταρρυθμίζοντας», δημιουργώντας ἔτσι χωματερές καὶ μέσα στὰ «ἄβατα τοῦ ἐθνικοῦ μας εἶναι.
  Σὲ τέτοιες ἀπορρυθμιστικές «μεταρρυθμίσεις» ὀφείλονται καὶ οἱ ἀλλαγές πού ἔγιναν στὴν γλῶσσα μας μὲ τὴν ἐπιβολή καὶ τοῦ μονοτονικοῦ. Δὲν κάνανε ἀλλαγές στὶς γλῶσσες τους οἱ Κινέζοι, οἱ Ἰάπωνες, οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὶς πιὸ δύσκολες γραφές τους καὶ κάναμε ἐμεῖς, ποὺ ἔχουμε μία παγκόσμια γλῶσσα, ἀφοῦ διδάσκεται παντοῦ κι ἐνθουσιάζει τοὺς πάντες ! Ὅλους τοὺς «νοῦν ἔχοντας».
  Μ’ αὐτή τὴν τυχοδιωκτική μας ἐνέργεια διασπάσαμε τὴν γλωσσική μας συνοχή, ἀχρηστέψαμε τὸ Ἐτυμολογικό, βασικό τμῆμα τῆς Γραμματικῆς μας, ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τὴν γραφή τῶν ἀρχαίων καὶ ἱερῶν μας κειμένων, δημιουργήσαμε ἀσάφειες στὸν γραπτό μας λόγο, ἀπομακρύνουμε τοὺς νέους μας ἀπό τὴν πλούσια παραδοσιακή μας γραμματεία, (τοὺς μπερδεύουν λένε τὰ …καπελάκια) καὶ δημιουργήσαμε τὴν εὐκαιρία σὲ κάποιους Ἐφιάλτες τῆς γλώσσας μας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας νὰ ποῦνε ὅτι μετά τὸ ἕνα βῆμα πρὸς τὸ λατινικό ἀλφάβητο ποὺ κάναμε, πρέπει τώρα νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν «μεταρρύθμιση» καταλήγοντας σ’ αὐτό, γιὰ νὰ λύσουμε ὁριστικά τὸ γλωσσικό μας θέμα! Γιὰ νὰ βάλουμε δηλαδή διὰ παντός τὴν ταφόπετρα στὸν ἐθνικό μας λόγο, μ’ ὅλες τὶς τραγικές συνέπειες γιὰ τὸ Ἔθνος!
  Βεβαίως αὐτή τὴν τραγωδία δὲν ἔχουν τὰ προσὀντα νὰ τὴν ἐκτιμήσουν οἱ δημαγωγοί ἤ οἱ εὔκολοι ἐκποιητές τῶν ἐθνικῶν μας θησαυρῶν. Τὴν καταλαβαίνουν ὅμως ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι καὶ «πεπαιδευμένοι» τοῦ Ἔθνους καὶ γι’αὐ τό ἄρχισε μιὰ προσπάθεια ἀπό ἐπιτελεῖς τοῦ πνεύματος, τῆς Παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς Ψυχιατρικῆς, μὲ σκοπό νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν πρὶν τῶν «μεταρρυθμίσεων» χρόνο, γιὰ νὰ ξαναβρῆ ἡ γλῶσσα μας τὸν προαιώνιο δρόμο της. Τὴν προσπάθεια συμμερίζονται πολλοί ὰπό πολλούς χώρους καὶ θὰ συνεχισθῆ ἀταλάντευτα.
  Βεβαίως καὶ στὰ ἐθνικά μας θέματα μποροῦμε νὰ προβληματιζώμαστε μὲ σοφία, δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ κάνουμε ἐπεμβάσεις χάριν φτηνοῦ ἐντυπωσιασμοῦ. Τὰ ἐθνικά μας θέματα δὲν εἶναι «τοῦ κασιδιάρη τὸ κεφάλι» πάνω στὸ ὁποῖον μποροῦμε νὰ πειραματιζώμαστε ἀφρόνως. Εἶναι οἱ αἰώνιες παρακαταθῆκες μας, πού μᾶς παραδόθηκαν γιὰ νὰ τὶς τιμήσουμε καὶ μὲ τὸ φωτοστέφανο τῆς αἴγλης τους νὰ τὶς παραδώσουμε κι ἐμεῖς στοὺς ἐπιγενομένους. Ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ τὶς πλησιάζουμε μ’ ὅλο τὸ σέβας πού τὶς ἀνήκει.
  Τὰ λέμε πάλι αὺτά, διότι νέος «μέγας ἀστήρ» φάνηκε στὸ ἐθνικό μας στερέωμα, ἀπό τὴν Κύπρο τούτη τὴν φορά. Εἶναι ὁ Εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, πού μὲ πρότασί του τὴν ὁποία κοινοποίησε καὶ στοὺς Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές (ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΟΛΟΥ 18/4/2008) ζητάει νέο «πριόνισμα» τῆς γλώσσας μας, μὲ τὴν ἀφελῆ σκέψι ὅτι «μιὰ τέτοια ἀλλαγή θὰ καταστήσει τὴν Ἑλληνική γραφή πιὸ ἁπλῆ καὶ πολύ πιὸ εὔχρηστη…»!
  Λοιπόν θὰ τὰ βγάλουμε ὅλα στὸ σφυρί πρὸς χάριν τῆς εὐκολίας ! Γιὰ νὰ κερδίζουμε χρόνο, νὰ τὸν δαπανᾶμε στὰ ποδόσφαιρα, στὰ ἠλεκτρονικά, στὶς ἐκδρομές ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, στὶς καφετέριες…ἄσχετα ἄν ἀπό τὴν ἀρχαιότητα ἀκόμη οἱ πρόγονοί μας, προνοώντας γιὰ μᾶς, εἶπαν: «τἀγαθά κόποις κτῶνται».
  Τὰ κατακτοῦν καὶ δὲν τὰ ἀποκτοῦν οἱ ἄνθρωποι μὲ πνεῦμα ραθυμίας καὶ ἀδιαφορίας. Κάθε μεγάλο ἔργο θέλει καὶ προετοιμασία. Ἐμεῖς τώρα, μὲ τὶς πρωτοβουλίες «τοῦ ποδαριοῦ» πού παίρνουμε, δείχνουμε ὅτι δὲν θέλουμε «τἀγαθά» ἤ τὰ θέλουμε ἕτοιμα στὸν καναπέ, χωρίς κόπο, σκέψι καὶ προσπάθεια.
  Ἦρθε ὅμως ἐπί τέλους ὁ καιρός νὰ σταματήσουμε τὸν κατήφορο τῆς παρακμῆς. Νὰ πάψουμε νὰ ἐκποιοῦμε τὰ ἱερά μας καὶ τὰ ὅσια, προκειμένου νὰ καλοπερνᾶμε στὸν κόσμο τῶν ἀσήμαντων. Γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ προοδεύουμε χρειαζόμαστε τὸν χρόνο, ὥστε νὰ σκεπτώμαστε περισσότερο, διότι μόνο ἔτσι θὰ χαιρώμαστε καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς προοδευτικῆς μας εὐκαρπίας.
  Κύριε Ματσάκη, δὲν μᾶς ἐκφράζετε. Οὔτε ἐμᾶς, ἀλλ’ οὔτε καὶ ὑπηρετεῖτε τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἔθνους. Βρίσκεσθε σὲ λάθος δρόμο καὶ θ’ ἀντιταχθοῦμε στὴν προσπάθειά σας καὶ «μόνοι καὶ μετά πολλῶν»…

 10. Πατριώτης says:

  Στο Νέο Αντίβατο έχει αναρτηθεί το άρθρο του Κ. Χολέβα “Ἐξοβελίστε τά ψεγάδια, ὄχι τήν γλώσσα μας”. Προσπάθησα να γράψω ένα σχόλιο, αλλά δεν μου βγήκε, όπως επίσης δεν μπόρεσα να κάνω εγγραφή. Ας είναι. Αναρτώ το σχόλιό μου εδώ.

  _____________________________________________

  Κι’ όμως, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι η “απλούστευση” της γλώσσας έγινε για να διευκολυνθούν οι αλλοδαποί μαθητές. Τουλάχιστον, δεν μπορώ να φανταστώ άλλη λογική εξήγηση.

  Διαβάστε και τη σχετική ανάρτηση (δύο συνέχειες) του “ΚΡΑΤΥΛΟΥ” εδώ κι εδώ.

  _______________________________________________

  ΥΓ: Ούτε τα ΗΤΜL λειτουργούν.

 11. Πραΰθυμος says:

  Ἐπιτρέψατέ μου ἐκλεκτοὶ ἀναγνῶστες νὰ γράψω δυὸ μόνο σκέψεις γιὰ τὴν “ἁπλούστευση” τῆς ὀρθογραφίας. Πρῶτα-πρῶτα δὲν ὑφίσταται ἐπιστημονικὴ έπιχειρηματολογία ὑπὲρ τῆς χρήσεως τῆς ἱστορικῆς όρθογραφίας ἢ γενικῶς τοῦ χ ἢ ψ συστήματος γραφῆς. Τὰ περὶ συμπτώσεως τῶν ὁμήχων λέξεων δὲν συνιστοῦν σοβαρὸ έπιχείρημα: καὶ τοῦτο γιατί κάθε λέξη ἔχει σημασία μέσα σὲ ἕνα συγκεκριμένο περικείμενο. Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ἀκόμη καὶ στοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου.
  Ἐπιστημονικὰ λοιπὸν δὲν ὑπἀρχει ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας. Σᾶς ὁμιλῶ ὑπεύθυνα ὡς εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ θέματος. Θὰ παρατηρήσατε ὡστόσο πὼς ἀκὀμη καὶ τὰ σχόλιά μου στὸ ἱστολόγιό σας εἶναι γραμμένα σὲ πολυτονικὸ σύστημα καὶ μάλιστα σὲ πολυτονικὸ ἀπαιτήσεων στερεοτυπικῆς ἔκδοσης κλασσικῶν κειμένων. Γιατί συμβαίνει αὐτό; γιατί δὲν ἐφαρμόζω τὰ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα καίτοι γλωσσολόγος; Διότι ὅσον ἀφορᾷ στὴν Ἑλληνικὴ ὑπάρχει κάτι ξεχωριστό: μία καταπληκτικὴ γραπτὴ παράδοση δεκάδων αἰώνων μὲ ἕνα συγκεκριμένο σύστημα γραφῆς: δὲν ὁμιλῶ γιὰ τὴν κεφαλαιογράμματη τῶν ἀρχαίων προγόνων μας μὰ για τὴν μικρογράμματη στὴν ὁποῖα διασῴζονται γραπτὰ κείμενα ἀπὸ τ`ξν βυζαντινὴ ἐποχή. Ἡ διατήρηση ὡς ἐκ τούτου τῆς συγκεκριμένης ὀρθογραφικῆς σύμβασης ΣΥΝΙΣΤΑ ΓΕΦΥΡΑ μεταξὺ τῶν διαχρονιῶν τοῦ ἴδιου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ γραπτὴ παράδοση μᾶς συνδέει ὡς ὅλον, ἡ ἑνότητα τῆς γλώσσας ἀποτυπώνεται στὴν διαχρονικὴ συνέχεια τῆς γραπτῆς ἀπόδοσής της. Δὲν δικαιούμαστε νὰ ἀποκὀψουμε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ αύτὴν τὴν παράδοση. Αὐτὸ ἀγαπητοί ἀναγνῶστες συνιστᾷ τὴν ἀναγκαία καὶ ἐπαρκῆ συνθήκη γιὰ τὴν ὲπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος.
  Προσέξτε: ἡ ἀλλαγὴ τῆς όρθογραφικῆς σύμβασης δὲν ἀλλάζει τὴν ἐθνικὴ συνείδηση: οἱ Πολωνοὶ ἐνῷ ἀρχικῶς εἶχας υἱοθετήσει τὸ σλαβικὸ ἀλφάβητο στὴ συνέχεια περνώντας στὸ λατινικὸ δὲν ἔγιναν λιγότερο Πολωνοί. Παρόμοιες περιπτώσει μπορῶ νὰ σᾶς ἀναφέρω δεκάδες. Ὅμως τόσο οἱ Πολωνοὶ ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι λαοὶ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ!
  Νὰ ὑπενθυμίσω πὼς ὡς Ἕλληνες ἔχουμε καὶ τὴν ἑξῆς ἰδιαιτερότητα: εἴμαστε οἱ τροποποιητὲς τοῦ φοινικικοῦ ἀλφαβήτου καὶ οἱ δημιουργοὶ τῆς σημερινῆς μορφῆς ὄχι μὀνο τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου ἀλλὰ καὶ τοῦ καλουμένου “λατινικοῦ”, τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητου τῆς Κύμης ποὺ διεδώση στὴν Ἰταλικὴ χερσόνησο ἀπὸ τοὺς ἀποίκους τῆς προαναφερθείσας πόλης.
  Φρονῶ, ἀξιότιμοι ἀναγνῶστες, πὼς ἀρκεῖ νὰ θεμελιωθεῖ ἡ ἀπαίτησή μας γιὰ τὴν έπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ στὶς παραπάνω παρατηρήσεις. Τὰ ἄλλα “ἐπιχειρήματα” ποὺ κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, εἶναι άβάσιμα ἐπιστημονικὰ καὶ εὐκόλως ἀπορριπτέα.
  Μὴν ἀδυνατίζουμε τὶς θέσεις μας λοιπὸν μὲ ἄτοπες κινήσεις.
  Ὅσον ἀφορᾷ τῶρα τὰ ὅσα χαριτωμένα προτείνει “o κίριοσ εβροβοθλεφτίς” (σε πρώτη φάση γιατί μετὰ θὰ γίνει “kirios ebrobuleftis”) τὰ ἀφήνω στὴν κρίση τῶν νουνεχῶν άνθρώπων.
  Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο σας.

 12. Πατριώτη, το πρόβλημα με τα σχόλια το έλυσα. Αντικατέστησα το προγραμματάκι για τα σχόλια με άλλο. Οι εγγραφές πρέπει να δουλεύουν.

  Το άλλο με την Αγορά θα το δω άλλη στιγμή. Λογικά πρέπει να είναι παροδικό.

 13. episcopos says:

  Παρακαλώ δείτε στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού “Αέροπος” (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, http://www.aeropos.gr) το ειδικό ένθετο με τίτλο “Η Κατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας”, στο οποίο απαντώνται μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα και προβληματισμοί. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Α. Επίσκοπος

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.