Η «Ελληνοτουρκική φιλία» προπαγανδίζεται στη «Μαρία την άσχημη»!

Δείτε ένα πολύ περίεργο βίντεο-απόσπασμα από την εκπομπή «Μαρία η Άσχημη» στη Βιβλιοθήκη του Αντίβαρου

One Response to “Η «Ελληνοτουρκική φιλία» προπαγανδίζεται στη «Μαρία την άσχημη»!”

  1. Πατριώτης says:

    Όταν όλα τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (πλην «ΤΗΛΕΑΣΤΥ») προπαγανδίζουν ελληνοτουρκική «φιλία», όταν προβάλλονται κατά κόρον serials τουρκικά και άλλα μελό, τα οποία ως υπόθεση έχουν έρωτες και γάμους μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, οι οποίοι συνήθως αρχικά βρίσκουν εμπόδια, τα οποία όμως τελικά ξεπερνούν, η «Μαρία η άσχημη» γιατί να διαφέρει; Κανονική πλύση εγκεφάλου υφιστάμεθα και είναι προφανές το γιατί.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.