Σειρά Ομιλιών-Συζητήσεων του Θεόδωρου Ζιάκα με θέμα: “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ”

Το αληθινό πρόβλημα των φιλελεύθερων καπιταλιστικών κοινωνιών βρίσκεται στον κυρίαρχο μηδενισμό. Πρόκειται για έναν μηδενισμό αντίθετο από εκείνον τού Νίτσε: δεν πρόκειται για μια κριτική απόρριψη των κατεστημένων άξιων, άλλα για την αποσύνθεση τους μέσα σε μια παθητική αδιαφορία.  Και ίσως, αντί για μηδενισμό, θα έπρεπε να μιλήσουμε για ηδονισμό. Ό χαρακτήρας τού μηδενιστή είναι τραγικός. Ό ηδονιστής είναι παραιτημένος. Αυτός ό ηδονισμός είναι επίσης εξαιρετικά διαφορετικός από τον επικούρειο: δεν τολμάει να αντιμετωπίσει τον θάνατο κατά πρόσωπο, δεν πρόκειται για σωφροσύνη, αλλά για παραίτηση.

Στο ένα άκρο του πρόκειται για ένα είδος λαιμαργίας, μια ακόρεστη ζήτηση για περισσότερα, όλο και περισσότερα. Στο άλλο άκρο είναι ένα κράμα εγκατάλειψης, παραίτησης, δειλίας μπροστά στη δυστυχία και τον θάνατο. Παρά τη λατρεία τού αθλητισμού και της υγείας, ή συμπεριφορά των δυτικών λαών προδίδει μια μείωση της ζωτικής ορμής. Ο ηδονισμός μας είναι ένας ηδονισμός κατάλληλος για ρομπότ και φαντάσματα. Ή ταύτιση τού σώματος με έναν μηχανισμό οδηγεί στη μηχανοποίηση της ηδονής. Παράλληλα, ή λατρεία της εικόνας -κινηματογράφος, τηλεόραση, αφίσες -προκαλεί ένα είδος γενικευμένης οφθαλμοπορνείας πού μεταβάλλει το σώμα σε σκιές. Ό υλισμός μας δεν είναι σαρκικός: είναι μια αφαίρεση. Ή πορνογραφία μας είναι οπτική και διανοητική. Στον ένα από τούς πόλους της συγγενεύει με τον αυνανισμό και στον άλλο με τον σαδομαζοχισμό. (Octavio Pass)

“Σύγχρονος Μηδενισμός” (1η ομιλία: Τί είναι o μεταμοντέρνος μηδενισμός;)

Δευτέρα, 08 Δεκέμβριος 2008 08:41

http://www.antifono.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=469:-q-q-1-o-&catid=41&Itemid=348

“Σύγχρονος Μηδενισμός” (2η ομιλία: Tί σημαίνει Πολιτισμική Ταυτότητα.)

Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2008

http://www.antifono.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=820:-q-q-1-o-&catid=41&Itemid=348

“Σύγχρονος Μηδενισμός” (3η ομιλία: Τύποι Πολιτισμικής Ταυτότητας)

Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2008

http://www.antifono.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=834:-q-q-1-o-&catid=41&Itemid=348

“Σύγχρονος Μηδενισμός” (4η ομιλία: Μεταλλάξεις Πολιτισμικής Ταυτότητας)

Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος 2008

http://www.antifono.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=841:-q-q-1-o-&catid=41&Itemid=348

“Σύγχρονος Μηδενισμός” (5η ομιλία: Τί είναι Εθνομηδενισμός; (Προσεγγίσεις Εθνικής Ταυτότητας)

Παρασκευή, 09 Ιανουάριος

http://www.antifono.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=863:-q-q-1-o-&catid=41&Itemid=348

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.