Άγιος Δημήτριος – Ο ναός του πολιούχου της Θεσσαλονίκης και οι καταστροφές

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη

Χτίστηκε πάνω στο Ρωμαϊκό λουτρό όπου μαρτύρησε ο Άγιος το 303.

Φωτιά κατά τον 7ο αιώνα κατέστρεψε τη Βασιλική του ναού

Λεηλατήθηκε τον 10ο αιώνα (904) από Σαρακηνούς

Λεηλατήθηκε και πάλι τον 12ο αιώνα (1185) από Νορμανδούς

Λεηλατήθηκε και πάλι τον 15ο αιώνα (1430) από Οθωμανούς, όταν αλώθηκε η Θεσσαλονίκη

Καταστράφηκε πολύ μεγάλο μέρος του ναού τον 20 αιώνα (1917) κατά τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης που άλλαξε τη μορφή της πόλης

Παρά λίγο να τιναχτεί στον αέρα ο ναός τον 21ο αιώνα (Απρίλιος του 2009) από εμπρηστικούς μηχανισμούς.

“όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.